Mnogubrojni blagorodni plodovi na
Makedonskata Pravoslavna Crkva - Ohridskata arhiepiskopija

Dlabokoto i sestrano hristijanizirawe na makedonskiot narod i negovoto duhovno i kulturno izdignuvawe preku apostolskata dejnost na drevnata proslavena Ohridska arhiepiskopija, zasnovana vrz misionerskoto delo na svetiot na{ duhoven tatko i u~itel Kliment Ohridski, rodila mnogubrojni blagorodni plodovi. Svetite evangelski vistini gi prosvetuvale i osvetuvale na{ite dale~ni dedovci i pradedovci, gi oblagorodile nivnite du{i i srca, a istivremeno vdahnuvale mnogubrojni i blagoverni tvorci za sozdavawe duhovni i umetni~ki vrednosti {irum na{ata sveta tatkovina Makedonija. Brojni se na{ite crkvi vo gradovite i selata. Brojni se i manastirite i mansatirskite crkvi izgradeni na naj`ivopisni mesta, pokraj bregovite na na{ite ezera i reki, vo na{ite planini i ramnini.
Osobena ubavina i privle~nost prestavuvaat nemaliot broj pe{terni crkvi i manastiri. Site tie se prepolni so freski i ikoni od na{ite vrvni majstori, ~ii remek -dela predizvikuvaat voshit i kaj najgolemite poznava~i na srednovekovnata umetnost. Golem broj od niv se na stranicite na svetskite umetni~ki enciklopedii. Na{ata rezba, koja gi ukrasuva crkvite, bila neguvana pove}e vekovi, svojot vrv go dostignuva pri krajot na
XVIII i vo prvata polovina na XIX vek. Rezbata vo skopskata crkva ,,Sveti Spas,, vo manastirite ,,Sveti Jovan Bigorski,, ,,Sveti Gavril Lesnovski,, se vrven domet vo rezbarstvoto. Ova na{e crkovno-narodno tvore{tvo prodol`uvalo so vekovi, a prodol`uva i denes. Pravoslavniot makedonec bil graditel na velikolepni crkvi i manstirski konaci, koi do neodamna bile polni so monasi i monahini, so brojni samozaboravnici, koi mu go posvetuvale secelo svojot `ivot na svojot Spasitel i Gospod Isus Hristos. Tie bile u~iteli na vera i rodoqubie. Tie ja pazele i zapazile svetata poraka na osnovopolo`nikot na Svetata Makedonska Pravoslavna Crkva, gi zapazile svetite evangelski vistini i osnovnite hristijanski principi, za dosleden hristijanski `ivot - li~en, semeen, op{testven senaroden i op{to~ove~ki. Zatoa e tolku silna qubovta kon crkvite i manastirite, kon sve{tenstvoto i mono{tvoto. Zatoa i denes gi ~uva i obnovuva starite i gradi novi, osobeno vo tekot na ovoj na{ sloboden i renesansen period.

Crkovno-narodniot `ivot vo Makedonija po ukinuvaweto na Ohridskata arhiepiskopija - Makedonskata Pravoslavna Crkva